Super Typhoon Haiyan


STORM-TRACK


CIMSS Satellite Blog coverage of Super Typhoon Haiyan

Super Typhoon Haiyan track with Global 25 year TC Track Climatology courtesy Rick Kohrs (UW-Madison/SSEC)

Super Typhoon Haiyan Water Vapor Movie with SST courtesy Rick Kohrs (UW-Madison/SSEC)

Super Typhoon Haiyan - Global Water Vapor Image with SST courtesy Rick Kohrs (UW-Madison/SSEC)

Geographical Comparison of Super Typhoon Haiyan versus Hurricane Katrina courtesy Rick Kohrs (UW-Madison/SSEC)

Full Disk COMS imagery of Super Typhoon Haiyan
IR (7 Nov/14:15Z)  |  WV (7 Nov/14:15Z) |  Visible (8 Nov/02:15Z) courtesy Tim Schmit (NOAA/NESDIS/STAR)

COMS VIS image loop of Super Typhoon Haiyan, first light on 8 Nov., 2013

COMS IR image loop (NHC enhancement) of Super Typhoon Haiyan, 7-8 Nov., 2013

COMS IR image loop (BD enhancement) of Super Typhoon Haiyan, 7-8 Nov., 2013

COMS IR image loop of Super Typhoon Haiyan, 7 Nov., 2013 courtesy CIMSS Satellite Blog

COMS VIS image loop of Super Typhoon Haiyan, 7 Nov., 2013