Return to Homepage
Explanation Page

References
Search Schwerdtfeger Library by typing SATCON as search term

SATCON Change LogUW-CIMSS
SATCON INTENSITY ESTIMATES

2017 Intensity Estimates
Atlantic East Pacific Central Pacific
01L ARLENE
02L BRET
03L CINDY
04L
05L DON
06L EMILY
07L FRANKLIN
08L GERT
09L HARVEY
11L IRMA
12L JOSE
13L KATIA
14L LEE
15L MARIA
16L NATE
17L OPHELIA
18L PHILLIPE
19L RINA
01E ADRIAN
02E BEATRIZ
03E
04E DORA
05E EUGENE
06E FERNANDA
07E GREG
08E
09E HILARY
10E IRWIN
11E
12E JOVA
13E KENNETH
14E LIDIA
15E OTIS
16E MAX
17E NORMA
18E
19E
20E SELMA
West Pacific Indian Ocean Southern Hemisphere (2017)
01W
02W
03W
04W MERBOK
05W NANMADOL
06W TALAS
07W NORU
08W SONCA
09W KULAP
10W ROKE
11W NESAT
12W HAITANG
13W NALGAE
14W BANYAN
15W HATO
16W PAKHAR
17W SANVU
18W MAWAR
19W GUCHOL
20W TALIM
21W DOKSURI
22W
23W
24W KHANUN
25W LAN
26W
27W SAOLA
28W DAMREY
29W
30W HAIKUI
31W KIROGI
32W KAI TAK
33W TEMBIN
01B MAARUTHA
02B MORA
03B OCKHI
04B
01S ABELA
02S YVETTE
03S
04S CARLOS
05S DINEO
06P ALFRED
07P BART
08P
09S ENAWO
10S BLANCHE
11S FERNANDO
12S CALEB
13P DEBBIE
14P
15S ERNIE
16P COOK
17S FRANCES
18P DONNA
19P ELLA

Products Archives
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018